3de graad | Latijn - Wiskunde (6/8)

3de graad | Latijn-Wiskunde is een studierichting die door de combinatie van Latijn en wiskunde een hoge graad van theoretische vorming biedt die door beide componenten wordt nagestreefd. Via de taal en het getal worden de leerlingen op een bijzondere wijze geoefend in de vaardigheid tot abstraheren, in het formeel-logisch denken, in het ontdekken van ordeningsprincipes, in de vaardigheid tot concluderen en structureren.

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Latijn - Wiskunde (6/8)

Inhoud

De richting Latijn-Wiskunde vereist niet alleen een tweede graad Latijn, maar eveneens een degelijke wiskundige voorkennis.
  • In de component Latijn krijg je een doorgedreven studie van taal, literatuur, cultuur en filosofie die je grondig voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. Je leert verbanden zien tussen de oude Europese moedertaal Latijn en moderne talen. Je gaat op zoek naar diepere waarden en betekenis van het heldendicht, poëzie en retorische, juridische en filosofische teksten.
  • De component Wiskunde (zes lesuren per week in het vijfde en zesde jaar) kent in deze richting een hoog niveau. Je kan een zekere mate van abstractie aan en beschikt over de nodige algebraïsche geletterdheid, inzicht en zelfwerkzaamheid.

Voor wie

  • Leerlingen die sterk theoretisch ingesteld zijn, met een uitgesproken belangstelling voor het opstellen van structuren, het zoeken naar oplossingen voor problemen zowel in de wiskunde als in de taal.
  • Leerlingen die een evenwichtige vorming verlangen door de exact-wetenschappelijke en de verbaal-literaire component.
  • Leerlingen die ervan houden de oude Latijnse schrijvers in de oorspronkelijke taal te lezen en daardoor op een bijzondere wijze in contact te komen met de Romeinse cultuur die de onze in ruime mate heeft bepaald.