3de graad | Economie - Wiskunde

3de graad | Economie – wiskunde is een logische vervolg voor wie Economie volgde in de tweede graad (met optie 5 uur wiskunde). Volgde je geen Economie in de tweede graad en/of volgde je een beperkt pakket wiskunde? Dan kan je nog steeds kiezen voor EWI, maar wordt er van jou wel een extra inspanning verwacht om specifieke inzichten en vaardigheden te verwerven.

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3degraad | Economie - Wiskunde

Inhoud

  • Je doet graag economie, maar je vindt wetenschappen en vooral wiskunde belangrijk voor je basisvorming.
  • De component Economie omvat enerzijds algemene economie, waarin je verschijnselen als inflatie, groei en conjunctuur worden analyseert. Je krijgt een flinke dosisbedrijfswetenschappen, waarin je leert hoe je een bedrijf kan ‘managen’ via deelvakken als kostenbeheersing en analyse van de boekhouding.
  • De component Wiskunde klimt in deze richting naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.
  • Seminarie: tijdens dit lesuur werken de leerlingen aan vakoverschrijdende projecten.

Voor wie

  • Leerlingen die cijfervaardig, kritisch en taalvaardig zijn.
  • leerlingen die goed abstract kunnen denken en wiskundig kunnen redeneren.
  • Leerlingen die een uitdaging zien in complexe problemen.
  • Leerlingen die interesse hebben in actualiteit en willen begrijpen hoe onze economie werkt.