3de graad | Informaticabeheer

3de graad | De tijd dat de informaticawereld enkel voor de “geeks” gereserveerd was, is al lang achter de rug. Onze informatiserende samenleving vraagt steeds meer technici en informatici. De studierichting Informaticabeheer is sterk gespecialiseerd. Je krijgt een degelijke informaticaopleiding voor zowel hardware als software.

TSO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Informaticabeheer

Inhoud

  • In het vak informatica leer je computerapparatuur en -programmatuur beheren, efficiënt problemen oplossen, pc-gebruikers begeleiden, toepassingen en websites ontwikkelen (programmeren), databanken ontwerpen en bevragen, softwarepakketten beheren en gebruiken, netwerken installeren, beheren en beveiligen.
  • Je krijgt een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend is voor de informaticatoepassingen.
  • Je krijgt een bedrijfsgerichte vorming die je ondernemingscompetenties versterkt.
  • Je volgt een praktische vorming Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de bedrijfseconomische context.

Voor wie

  • Er is tevens ruime aandacht voor wiskunde.
  • Je kan logisch, pragmatisch en analytisch denken en hebt een sterke interesse in informatica.
  • De klemtoon ligt in deze theoretisch-technische richting vooral op toegepaste Informatica met zijn componenten hardware, software, softwarepakketten en netwerken.