3de graad | Grieks - Latijn

3de graad | Zoals dat voor Latijn geldt, moet je, als je in de derde graad kiest voor de optie Grieks, ook in de tweede graad deze taal reeds bestudeerd te hebben. In de tweede graad is de grondige taalstudie van het Grieks en Latijn volledig afgewerkt.

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3degraad | Grieks - Latijn

Inhoud

  • Grieks - De nadruk ligt in de derde graad vooral op het bestuderen van originele teksten om zo in contact te komen met de beschaving waarvan deze teksten een uiting zijn en die ons hedendaags denken en leven nog zeer sterk beïnvloedt. We zullen je er proberen toe te brengen, over de taalbarrière heen, deze teksten als mooi te ervaren, ze vanuit vele verschillende perspectieven te leren te bekijken en er een kritisch oordeel over te vellen.
  • Latijn - Het vak Latijn met 4 u. sluit aan op de reeds gevolgde cursus Latijn met 5 u. in de tweede graad. De vorige jaren heb je de taal reeds vrij grondig bestudeerd; daarom zal die taalstu­die grotendeels beperkt blijven tot het herhalen van basisvocabularium en basisgram­matica. Aansluitend bij de lectuur van auteurs worden beide aspecten verder aange­vuld; datzelfde geldt ook voor de studie van woordvolgorde en stijl. De nadruk in de derde graad ligt eerder op het lezen, begrijpen, interpreteren en beoordelen van teksten, geschreven door Latijnse auteurs uit de klassieke periode en latere eeuwen.

Voor wie

  • Leerlingen die goede resultaten behaalden voor Grieks en Latijn in de tweede graad.
  • Leerlingen die de nodige kritische ingesteldheid, maar ook de openheid om de verhalen, theorieën en denkwijze van de Romeinen en Grieken aandachtig willen bestuderen, erover reflecteren en ze vergelijken met hun gedachten en ideeën.
  • Leerlingen die een zekere gevoeligheid hebben ontwikkeld voor de schoonheid en verfijndheid van de Romeinse en Griekse literatuur en daarom ook Latijnse en Griekse teksten kunnen waarderen.