3de graad | Boekhouden - Informatica

3de graad | De studierichting Boekhouden-Informatica in de derde graad is een brede en evenwichtige studierichting. Je krijgt een stevige algemene vorming, talen en een belangrijke bedrijfsgerichte vorming. Je leert denken in een boekhoudkundige en ICT-omgeving.

TSO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Boekhouden - Informatica

Inhoud

  • Je krijgt een grondige opleiding in een professioneel en geïntegreerd pakket voor dubbele boekhouding, kostprijsberekening, jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse.
  • Ook is er aandacht voor het beleid van de onderneming. Je krijgt een uitdieping van de financieringsproblematiek van de onderneming.
  • In het vak toegepaste informatica leer je technieken in verband met software-ontwikkeling op een efficiënte manier toepassen. Je leert een goede programmeerattitude hanteren.
  • Je krijgt een ruim pakket wiskunde met de nadruk op analytisch denken.
  • Je leert zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.
  • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.

voor wie

  • Je bent nauwgezet en analytisch ingesteld.
  • Je werkt graag met getallen.
  • Je hebt interesse voor de bedrijfseconomische wereld en de wereld van de toegepaste informatica.