3de graad | Wetenschappen - Wiskunde (6/8)

3de graad | In de richting wetenschappen-wiskunde ben je geboeid door wetenschappen en heb je voldoende voorkennis vanuit het 4e jaar voor zowel wetenschappen als voor wiskunde. Je bent graag bezig met wiskunde en je bent sterk in inzichtelijk en analytisch werken.

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Wetenschappen - Wiskunde (6/8)

Inhoud

  • De wiskundelessen vragen voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd.
  • Redeneervaardigheid en probleemoplossend denken zijn erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken. We stimuleren onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid.
  • De vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan het kritisch en inzichtelijk verwerken ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal etc.

Voor wie

  • Leerlingen die een grote interesse hebben in natuurverschijnselen en het verklaren ervan. Er wordt echter meer van je verwacht. Drang naar inzicht, zin voor nauwkeurigheid en analyse, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, planmatig werken, zijn belangrijke vereisten voor leerlingen die kiezen voor een richting wetenschappen.
  • Leerlingen met een studiehouding die gericht is op het begrijpend studeren van de leerstof. Leerlingen die graag feitenkennis studeren, wetenschappen studeren vereist een behoorlijke geheugencapaciteit.
  • Leerlingen die de nodige tijd besteden aan hun studies. Alleen door elke les te studeren, oefeningen voor te bereiden, taken en verslagen tijdig te maken, je nota’s ordelijk en verzorgd bij te houden maak je een behoorlijke kans om succesvol in de richting wetenschappen te slagen.