3de graad | Humane wetenschappen

3de graad | In de richting Humane Wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht. Het individu en de samenleving in alle facetten komen in de 3de graad Humane wetenschappen aan bod.

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Humane wetenschappen

Inhoud

  • De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de pedagogie. Vragen die je tijdens deze lessen beantwoordt zijn bijvoorbeeld: Welke plaats heeft een kind in deze samenleving? Hoe verloopt de ontwikkeling van een mens? Hoe functioneren mensen in relaties met elkaar en in organisaties?
  • In het vak cultuurwetenschappen bestuderen ze cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Zo maken ze kennis met onder andere economie, politiek, recht, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.
  • Ervaring, observatie, bewustwording en kritisch nadenken leiden tot een visie op de samenhang van cultuurverschijnselen met de samenleving waarin ze functioneren.

Voor wie

  • Leerlingen die geboeid zijn door de actualiteit en de wereld om hun heen.
  • Leerlingen die andere culturen zonder vooroordelen willen bestuderen.
  • Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
  • Je beschikt over voldoende taalvaardigheid en wetenschappelijke nauwkeurigheid om je onderzoeksresultaten op papier te zetten.