3de graad | Moderne talen - Wiskunde

3de graad | Heb je een talenknobbel? Ben je geïnteresseerd in anderstalige literatuur en vind je het boeiend om te na te denken over de taal op zich? Ben je goed in abstract denken en wiskundig redeneren? Zie je een uitdaging in complexe problemen? Dan is Moderne talen – wiskunde jouw ding!

ASO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Moderne talen - Wiskunde

Inhoud

  • In de derde graad moderne talen gaat veel aandacht naar de ontwikkeling en versterking van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op het eigen taalgebruik en op taal in het algemeen, en de kennismaking met anderstalige literatuur. Met belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvert​​​​​​​rouwen, luisterbereidheid, mediawijsheid en correcte omgangsvormen kun je gemakkelijker contact leggen met wie andere talen spreekt, en dat is op vele vlakken beslist een persoonlijke verrijking.
  • Voor wiskunde bestudeer je specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, complexe getallen, ... die je voorbereiden op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal je de wiskunde ook gebruiken om abstract te leren denken. Er worden bewijstechnieken aangeleerd, de fundamenten van de wiskunde (verzamelingen, logica ...) worden meer benadrukt zodat de leerstof niet enkel meer in het teken van concrete toepassingen staat.

Voor wie

  • Leerlingen die een analytische geest hebben en abstract kunnen denken en redeneren.
  • leerlingen die geboeid zijn door vreemde talen.
  • Leerlingen die taalsterk en communicatief zijn.
  • Leerlingen die interesse hebben voor cultuur en literatuur.