3de graad | Handel

3de graad | De studierichting Handel is in de derde graad een zeer polyvalente studierichting. Je krijgt een brede algemeen vormende en bedrijfseconomische opleiding. Je leert denken en werken in een administratieve en commerciële omgeving, efficiënt, klantgericht en zakelijk.

TSO - 3de graad

Onze lessentabel

WordPress Tables Plugin

De 6de en 7de jaren volgen nog het traject van voor de modernisering. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2023-2024.

3de graad | Handel

Inhoud

  • Je krijgt een commerciële vorming met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau.
  • Je krijgt een administratieve vorming gericht op de afhandeling van de administratie en het voeren van de dubbele boekhouding van een handelsonderneming.
  • Je leert praktijkgericht zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vanuit concrete maatschappelijke contexten.
  • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden binnen de verschillende professionele basispakketten van tekstverwerking en toegepaste informatica.
  • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.

Voor hun geïntegreerde proef richten de leerlingen van het laatste jaar een minionderneming op. Na een weloverwogen productkeuze maken zij gedurende het schooljaar statuten van een vennootschap, plaatsen aandelen, berekenen de kostprijs, produceren en verkopen, houden de boekhouding bij, maken de balans en de resultatenrekening. Kortom, zij vervullen de taken van een echt bedrijf maar op kleinere schaal. Drie maal per jaar is er een algemene vergadering van aandeelhouders.

Voor wie

  • Een studierichting waarin je vlot, sociaal, talig en commercieel ingesteld moet zijn.
  • Je wordt – in een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk – ingewijd en vertrouwd gemaakt met de technieken van de actuele bedrijfspraktijk.